Author Archives: Marco Veldman

Loading
loading..

Regiobijeenkomsten MAW, toetsen toegevoegd en een nieuwe methode

Op de afbeelding zijn twee pagina’s te zien van de nieuwe methode maatschappijleer voor het vwo.

Met daarin: een rode draad over maatschappelijk geluk, het debat rondom de grote dilemma’s in de samenleving, de vier verplichte schoolexamendomeinen: verzorgingsstaat, pluriforme samenleving, parlementaire democratie en rechtsstaat. En als extra: Europese samenwerking en het filosofisch debat rond diverse huidige dilemma’s. Een divers aanbod voor verschillende vwo-leerlingen… Verkrijgbaar bij de stand van de docentendag 15 februari.

Het Seneca team wenst u een plezierig en ontspannen 2019 toe met mooie resultaten.

Maatschappijwetenschappen

Speciaal voor maatschappijwetenschappen: regiobijeenkomsten

Begin 2019 willen we graag met docenten maatschappijwetenschappen in gesprek op verschillende plekken in Nederland over 1) vragen mbt eindexamen (m.n. havo) en 2) de vernieuwing van de methode MAW die tussen 2019 en 2021 gepland staat:

 • Maandagmiddag 14 januari, 15:30-17:15u: Odulphus Lyceum Tilburg
 • Vrijdagmiddag 18 januari, 14:00-16:00u: Hogeschool Leeuwarden
 • Vrijdag 15 februari: docentendag NVLM Den Haag (spreek ons buiten de pauzes in alle rust of tijdens de pauze even kort)
 • NIEUW Vrijdagmiddag 8 maart, 13:30-15:30u: VSO De Piramide Den Haag.
 • Vrijdagmiddag 15 maart, 14:00-16:00u: Scala College Alphen aan den Rijn
 • Woensdagmiddag 20 maart, 15:00-17:00u: ROC Nijmegen
 • Donderdag 4 april, 15:00-17:00u: Carolus Clusius College Zwolle

Via de MW-nieuwsflits kunt u aangeven of u eventueel wilt komen en houden we u graag op de hoogte. Wilt u al snel meer weten? Mail ons dan via info@seneca.nu


En er zijn weer diverse zaken toegevoegd aan de Toetsenbank:

 • Vier nieuwe toetsopgaven (versie C) door Renske Vissers en Selma Bleijenberg bij havo hoofdstuk 11, hoofdstuk 12, hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14.
 • Een verbeterde toetsopgave bij vwo hoofdstuk 9, versie B.
 • Powerpoint bij hoofdstuk 8 vwo. Met dank aan Rob van Esch, Cambreur college. Marco Veldman heeft er een achtergrond aan toegevoegd.
 • Powerpoint bij hoofdstuk 9 vwo. Met dank aan Rob van Esch, Cambreur college. Marco Veldman heeft er een achtergrond aan toegevoegd.

Maatschappijleer

 • Er zijn twee meerkeuzetoetsen toegevoegd: bij vmbo hoofdstuk 4 en bij hoofdstuk 5.Ook zijn er bij hoofdstuk 4 en bij hoofdstuk 5 nu ook een versie B.
 • Een toets hoofdstuk 7 vmbo versie A  van Renske Vissers is toegevoegd.
 • Bij de nieuwe methode voor de havo zijn twee toetsen toegevoegd: hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Door Lieke Kleinsmann.

Catalogus / fondslijst 2019

Voor schooljaar 2019/2020 is de nieuwe catalogus / fondslijst beschikbaar. Enkele nieuwe leermiddelen zijn beschikbaar via de boekenleveranciers:

 • vwo maatschappijleer 4e editie
 • vwo maatschappijwetenschappen deel III
 • de moduleboekjes Pesten en Thailand voor maatschappijwetenschappen.

 

Kort nieuws mw-vwo deel 3

Vwo deel 3 is het deel dat de laatste eindexamenonderdelen zal bevatten. Het wordt nu ontwikkeld en bevat de volgende hoofdstukken:

 • 12: politiek, ideologie, (kiesstelsel?,) besluitvormingsmodellen, beleidsadviezen ontwikkelen
 • 13: natievorming, domein D, eindtermen 14, 15, 16, 17 en 18
 • 14: moderne samenleving, domein E, eindtermen 19, 20, 21, 22.
 • 15 en 16: internationale betrekkingen / machtsverhoudingen in de wereld, domein C, eindtermen 12, 13.

Hoofdstuk 13 en 14 is deels al behandeld in deel 2. Hoofdstuk 11, 15 en 16 zijn compleet nieuw. Deel 3 bevat, samen met de kernconcepten en de onderzoeksbegrippen, de eindexamenstof. Alle definities van de kernconcepten komen terug in deel 3. Alleen deel 3 is dus noodzakelijk in vwo6.

Deel 3 zal in mei worden gedrukt.

Op de foto een impressie van een conceptekst bij hoofdstuk 15.

Nieuws september 2018

Maatschappijwetenschappen

 • De belangrijkste vraag die we krijgen is of het lesboek havo deel 2 wel voldoende de eindtermen dekt. Daarom dit handige overzicht: waar vinden u en uw leerlingenĀ de eindtermen in havo lesboek deel 2?
 • Er zijn nog meer toevoegingen gedaan aan de www.maatschappijwetenschappen.nl, zoals
  • Een herschikking van pagina’s en indelingen zodat de ‘Online Portal MAW’ de centrale plek wordt om alle informatie over MAW te vinden.
  • Planners havo4+5 en vwo4+5 compleet
  • Alternatieve actuele contexten bij havo hoofdstuk 5 t/m 10 in plaats van de historische lijn
  • Collega Michiel Maasen vroeg om afbeeldingen bij hoofdstuk 11 havo als u bijv. een powerpoint of prezi wilt maken.
  • De pilot eindexamens bevatten verschillende opgaven die nuttig kunnen zijn als oefening of als toetsopgave. Deze opgaven dienen soms licht aangepast te worden om goed aan te sluiten bij de methode Seneca en bij de nieuwste eindtermen. We zijn gestart met de eerste aanpassingen.
 • Ook bij de Toetsenbank wordt hard gewerkt:
  • Er zijn toetsopgaven toegevoegd, zowel voor havo deel 2 als voor vwo deel 2.
  • De antwoorden voor mw-havo zijn bijgewerkt t/m paragraaf 13.2 en voor vwo t/m hoofdstuk 9.

 

Maatschappijleer

 • De antwoorden van hoofdstuk 2 havo (4e editie) zijn nu beschikbaar via de Toetsenbank / Community.
 • Er zijn meer toetsopgaven toegevoegd voor zowel de nieuwe havo methode als voor de huidige vmbo methode.
 • De samenvattingsvideo’s voor de havo bij hoofdstuk 1 en 2 zijn beschikbaar via ons YouTube kanaal.
 • De website www.maatschappij-leer.nl begint meer inhoud te krijgen, zo zijn de verwijzingen naar deze site in de nieuwe havo methode t/m hoofdstuk 4 actief gemaakt, waaronder een gelukstest, een waardentest en oefeningen bij verzorgingsstaat met Grondwetsartikelen en de functies van de verzorgingsstaat.

 

Digitale methode en veranderingen organisatie

 • De ontwikkeling van de experimentele digitale methode gaat door maar deze gaat langzaam. We liepen en lopen tegen wat uitdagingen aan waarvan sommige zijn opgelost en andere hobbels nog te nemen zijn.
 • De rechtsvorm van Seneca is veranderd per 1 juli 2018 in een BV om het mogelijk maken personeel in dienst te nemen en de aansprakelijkheid goed te regelen. Taken worden gedelegeerd en herschikt om het mogelijk te maken dat er zowel meer wordt ontwikkeld als professionelere wordt gecommuniceerd en geadministreerd.
 • Het ‘woud aan websites’ dat in zeer korte tijd moest worden opgezet wordt gekapt. We gaan toe naar 1 heldere structuur waar vandaan makkelijk gelinkt wordt naar de juiste informatie voor de juiste persoon: docent, leerling, boekenleveranciers, et cetera. Met eenzelfde layout.

Opstarten na de vakantie

Maatschappijleer

 • Powerpoint terugblik actualiteit zomer en hoofdstuk 1 havo maatschappijleer.
 • Planner voor havo maatschappijleer (de nieuwste, 4e editie) in PDF en in Excel.
 • Nieuwe toetsen beschikbaar in de Toetsenbank.

Maatschappijwetenschappen

 • Powerpoint terugblik actualiteit zomer en verband met hoofdconcepten voor maatschappijwetenschappen havo en vwo.
 • Veel nuttige informatie voor docenten, zoals planners, informatie over het vak (PTA), filmpjes, et cetera staat op de Online Portal, de gratis website voor leerlingen en docenten: www.maatschappijwetenschappen.nl
 • Antwoorden (docentenhandleiding) en toetsen staan in de Toetsenbank. Uw licentie verlopen? Eenvoudig verlengen kan via de webshop.
 • Door de bomen het bos zien? De MW-nieuwsflits van eind juni geeft u een compleet overzicht.

De meeste recente info…

…vindt u in de nieuwsbrief en in de MW-nieuwsflits. Abonneer u en zorg dat we niet in uw spam box belanden door ons als ‘betrouwbare afzender’ aan te merken. U vindt de meest concrete en recente informatie via onze mailings en via FaceBook. Toch nog vragen? Mail ons via info@seneca.nu en controleer de volgende dag uw spam box. U kunt ook bellen maar ook wij staan met regelmaat voor de klas. Spreek uw bericht in en dan bellen we graag terug aan het eind van de middag of we mailen u (check spam box nogmaals šŸ˜‰ ).

Inhoudsopgave => PTA

Er komen vragen bij ons binnen om snel een boek MAW deel 2 te ontvangen zodat een PTA kan worden gemaakt. De boeken worden de eerste week van juli kosteloos geleverd, mits u zich ingeschreven heeft via de link in de MW-nieuwsflits voor een docentexemplaar. Om u alvast snel van dienst te zijn bij het inleveren van een PTA, is hierbij de hoofdstuksindeling van de delen 2. Tevens verwijzen wij u naar onze voorbeeld PTA’s.

Havo deel 2

mw-havo-LB2-inh

Hoofdstuk 11 t/m 14 van havo deel 2


Vwo deel 2

mw-vwo-LB2-inh2

Hoofdstuk 6 t/m 9 van vwo deel 2

 

mw-vwo-LB2-inh1

Hoofdstuk 10 en 11.

Nieuwe boeken MAW bijna gedrukt

We krijgen – ondanks corrigeren van examens – vragen wanneer de delen 2 van maatschappijwetenschappen klaar zijn en of ze toegezonden kunnen worden. In de vandaag verstuurde MW-nieuwsflits staat hoe u een gratis exemplaar kunt ontvangen. Eind juni worden de boeken geleverd aan de boekenleveranciers (Van Dijk, Iddink, Osinga, Lisette Werter) en ook naar de docenten die dit hebben aangevraagd via de link in de MW-nieuwsflits. De status en planning is als volgt:

 • MW havo lesboek deel 2: opgemaakt. Wordt nog eenmaal gecontroleerd. Deze bestaat uit vier hoofdstukken: h.11 Politiek, h.12 Samenlevingsvormen (Vorming), h.13 Maatschappelijke Verschillen (Verhouding), h.14 Veiligheid (Binding).
 • MW havo opdrachtenboek deel 2: wordt over een week opgemaakt. We zijn druk bezig met het afronden van in totaal zo’n 100 gevarieerde opdrachten. Deze opdrachten zijn gevarieerder dan deel 1 en nog meer gericht op het eindexamen. Er komen in het nieuwe schooljaar ook enkele actuele oefenopgaven. En uiteraard maken we voor u nog een selectie van de pilot examenopgaven die nuttig zijn als voorbereiding op het CSE van 2019.
 • MW vwo opdrachtenboek deel 2: wordt deze week opgemaakt.

Hierbij enkele voorbeeldpagina’s uit het havo lesboek deel 2:

 

 

En ook enkele pagina’s van het vwo opdrachtenboek:

Privacyreglement

Seneca heeft haar privacyreglement aangepast zodat het meer in overeenstemming met de AVG komt.

Gemeente Coalitiespel (update met stadsvariant)

Seneca biedt u graag gratis het gemeentecoalitiespel aan. Nu met twee versies: stad en platteland. Met de bestanden heeft u alles om het spel snel op te zetten waarbij leerlingen onderhandelen over een coalitieakkoord voor een nieuw College van Burgemeester & Wethouders. Leuk en leerzaam! En nog actueel ook, zo blijkt.

Download nu tijdelijk het gratis spel: GemeenteCoalitiespel1.0 (update met stad, 21-4-2018)

Veel plezier!

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background