havo Maatschappijleer

Denken en doen!

Loading
loading..

Denken en doen

De methoden van Seneca zijn er op gericht leerlingen de kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben om als democratische burgers hun plek in te nemen in de maatschappij. Niet stampen, maar denken!

Nieuw!

Een proefversie is te zien van de methode voor de havo die in januari wordt gedrukt.

 

Unieke opbouw van de methode
De methoden van Seneca kennen twee leerdoelen. Eerst leren de leerlingen een aantal begrippen en vaardigheden die ze nodig hebben om de maatschappij om zich heen goed te begrijpen. Deze kennis nemen ze niet alleen mee in het schooljaar, maar is bagage “voor het leven”. Vervolgens wordt ingegaan op de praktijk van de Nederlandse samenleving: de verzorgingsstaat, pluriforme samenleving, parlementaire democratie en democratische rechtsstaat.

 

“Ik vond het erg nuttig om je mensbeeld te ontwikkelen. Door Maatschappijleer heb ik echt een andere kijk op de wereld gekregen. Wanner ik nu naar het nieuws kijk of de krant lees, kijk ik hier heel anders naar dan de periode voor Maatschappijleer” (Ivar, havo4)

18703821394_6efb37e371_oPraktisch voor havisten
De havo-vwo editie van Seneca is zo ontworpen dat zowel havisten als vwo’ers er mee aan de slag kunnen. Speciaal voor havisten combineert Seneca theorie met de praktijk. Zo krijgen de havisten middels een uitdagend simulatiespel gevoel bij waarden en belangen die spelen in politiek en maatschappij.

Daarnaast zet Seneca sterk in op persoonlijke waardenontwikkeling. De leerlingen leren reflecteren op de waarden die zij belangrijk vinden in hun persoonlijke leven en in de maatschappij. Op deze manier leren de leerlingen niet alleen zichzelf goed kennen, maar doen ze ook vaardigheden op die goed van pas komen op het HBO.

Docentenmateriaal
Docenten die lesgeven uit Seneca kunnen toegang krijgen tot de online Seneca-community. Daar vindt u alles om met snel Seneca aan de slag te gaan: een docentenhandleiding, een toetsenbank, pta’s en powerpointpresentaties. Daarnaast kunt u direct contact opnemen met de auteurs. Op deze manier wordt kennis en ervaring gedeeld!

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de lesmethoden van Seneca?  Neem dan contact op met één van onze auteurs of bestel een beoordelingsexemplaar (u wordt dan doorgestuurd naar de webshop van onze uitgeverij).

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background