Maatschappijwetenschappen

Schooljaar 2017/18 zijn leerlingen voor het eerst gestart met de vernieuwde eindtermen maatschappijwetenschappen. Seneca biedt een lesmethode aan die volledig aansluit bij de nieuwe eindtermen en concept-contextbenadering.

MaatschappijwetenschappenInformatie voor starters

 

MaatschappijwetenschappenPlanners en PTA

 

MaatschappijwetenschappenLesmateriaal

 

MaatschappijwetenschappenOefeningen

 

MaatschappijwetenschappenExamenopgaven


 

Via de webshop kunt u beoordelingsexemplaren (docentexemplaren) tegen een gereduceerd tarief bestellen. Hieronder heeft u al inzage…

Ervaren auteurs
De auteurs die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de methode, werken als docent sinds 2011 met het nieuwe programma in de pilot die door SLO werd begeleid. Deze ervaringen zijn verwerkt in de methode. De concept/context benadering die centraal staat in de nieuwe eindtermen past ook uitstekend bij de visie die Seneca voor de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen heeft. In de filmpjes komen twee auteurs aan het woord die zelf ook docent maatschappijwetenschappen zijn. Zij vertellen over de belangrijkste kenmerken van de methode. 

Beschikbare methode
De Seneca methode voor maatschappijwetenschappen is gepresenteerd op de NVLM-docentendag 2017. De eindermen zijn in 2015 vernieuwd en daarom is deze eerste druk van de methode in delen opgeleverd. Voor havo zijn er twee delen en voor vwo drie. Het derde deel vwo is beschikbaar vanaf juni 2019. De andere delen zijn al gedrukt en bezorgd bij de boekenleveranciers.

Seneca’s onderwijsmethode bestaat uit aparte havo en vwo boeken: voor elk leerjaar een lesboek en een (verhuurbaar) opdrachtenboek (geen jaarlijks vervangbaar werkboek). Daarnaast bestaat er ruimte voor het inzetten van door Seneca partners ontwikkelde modules, of voor uw eigen lesmateriaal en praktische opdrachten. Zo kunt u een context (voorbeeld) aanbieden dat niet verplichte lesstof is voor het eindexamen maar leerlingen wel op bepaalde onderwerpen schoolt.

Belangrijkste tip: MW-nieuwsflits
Seneca houdt u graag op de hoogte. Maak alvast kennis met de opzet van de methode door de onderstaande powerpoint te downloaden, schrijf u in voor

Meer informatie?

  • Een overzichtelijk advies over de aanschaf van boeken en digitale leermiddelen met ISBN en prijs. Of kies voor de complete catalogus van alle leermiddelen. Uiteraard minder overzichtelijk dan het advies.
  • Afspeellijst met video’s waarin enkele auteurs vertellen wat docenten kunnen verwachten met de methode en wat overeenkomsten en verschillen zijn tussen havo en vwo in de methode.
  • Powerpoint met de structuur van de methode, inclusief voorbeeld PTA. Of zoekt u een overzicht van de hoofdconcepten en eindtermen in de methode?

In dit korte interview vertelt Simone Hendriks over het werken met verschillende onderwijsmethodes. Seneca is niet thematisch van opzet en dat lijkt soms wennen maar Simone kent de praktijk van het werken met een thematische methode én met Seneca (concept-context benadering, stapsgewijs).