Van Syllabus naar Seneca MW

Zoekt u een overzicht van de hoofdconcepten en eindtermen die in Seneca Maatschappijwetenschappen verwerkt staan? Kijk dan hieronder. U ziet in een powerpoint onmiddellijk dat we beginnen met een deel van Vorming, dan geheel Veranding en dan Binding, Verhouding en tot slot geheel Vorming met dan alle eindtermen en domeinen die verplicht zijn.

 

Wenst u een gedetailleerder overzicht? Kijk dan in het document waarin de inhoudsopgave met eindtermen genoemd staan.